Wydział - Konstrukcja i projektowanie

Po opracowaniu nowego zasobnika następuje etap projektowania.

Die traytec-Konstruktion arbeitet mit hochmodernen 3D-Zeichenprogrammen, die dem Kunden einen präzises tray im 3D-Format inkl. einer 2D-Ableitung darstellt.

Ponadto prototyp 3D (gniazdo .....) jest tworzony przy każdym rysunku, który dostaja Klienci czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od zakończenia rysunku.